Erasmus+ projekt Unapređivanje školskog vođenja

Udruzi hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja (UHSR), kao nacionalnom konzorciju, odobren je projekt pod nazivom “Unapređivanje školskog vođenja” (Improving School Leadership),  u okviru Erasmus+ programa. Sudionici projekta su ravnatelji 20 srednjih škola i učeničkih domova iz cijele Hrvatske.

  Članica nacionalnog konzorcija projekta je i Tehnička škola iz Slavonskog Broda.  

Ravnatelji će u sklopu projekta tijekom 2019./20. godine pohađati strukturirane tečajeve u nekoliko europskih zemalja.

Projektom se želi postići razina kompetencija vođenja, rukovođenja i upravljanja školskom ustanovom temeljem preporuke o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje Vijeća Europske Unije od 22. svibnja 2018. godine. Podići će se i razina digitalnih, jezično-komunikacijskih i multikulturalnih kompetencija ravnatelja,  te ojačati europska dimenzija obrazovanja u ustanovama sudionicama projekta.

Osnaživanjem kompetencija ravnatelja povećat će se broj škola uključenih u projekte i druge oblike suradnje sa školama u EU te pozitivno djelovati na razvoj školskih kurikuluma. Povećat će se broj ravnatelja članova UHSR koji će biti spremni aktivno uključivati nastavnike i učenike svojih škola u sve vrste mobilnosti. Sudjelovanjem u projektu ravnatelji će povećati kapacitete UHSR-a za suradnju s ostalim europskim ustanovama, organizacijama i udrugama.

Stečena znanja i razmjena iskustava s kolegama iz Europe omogućit će  uvođenje inovacija u strateško planiranje vođenja i upravljanja u odgojno-obrazovnim ustanovama, osnaživanje suradničkog vođenja i rukovođenja, razvijanje tolerancije prema različitostima, poticanje empatije prema slabijem i drugačijem i razumijevanje mutikulturalnosti.