Predavanje za buduće maturante u CISOK-u

U sklopu ljetnih aktivnosti, Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) organizira predavanje pod nazivom Visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj. Predavanje je namijenjeno svim budućim maturantima koji razmišljaju o upisu fakulteta nakon srednje škole.  Cilj predavanja je pružiti informacije o organizaciji i uređenju visokog obrazovanja u RH te bolonjskom procesu. Budući da se pred učenicima nalazi velika odluka, ovo im predavanje pruža priliku da što ranije saznaju sve važne informacije.

 Predavanje će se održati 14. 8. i 16. 8. u 10 sati, u CISOK-u (Starčevićeva 5), a predviđeno trajanje je sat vremena.

Kako bismo na vrijeme pripremili prostor i dovoljan broj materijala, zainteresirani za predavanje mogu se najaviti na broj telefona 035/449-089, e-poštu cisok-slavonskibrod@hzz.hr ili osobno u prostorijama CISOK-a.