EuroKREM

05_1392711375_EU_flag-Erasmus+_vect_POSeurokremheader_ampeu_logo

Opis projekta

Naziv projekta: Europi trebaju Kompetencije, Rad, Energija i Motiviranost – mobilnost učenika u R Irsku na stručnu praksu

Akronim: EuroKREM

Program: Cjeloživotno obrazovanje

Potprogram: Erasmus +

Tip aktivnosti: Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Broj projekta: 2015-1-HR01-KA102-012823

Vrijednost projekta: 106 235,00 EUR

Partner u projektu: Martello Training LtD

 

Tehnička škola mnogobrojnim projektima mobilnosti pruža sadašnjim i budućim učenicima mogućnost stjecanja iskustava koja nadilaze prostore našega grada i države, ali isto tako i mogućnost razvijanja velikog broja kompetencija koje učenicima pružaju prednost na tržištu rada, među kojima su također i učenje stranog jezika koja je velika prednost pri zapošljavanju budućeg radnog kadra, kako na području naše države, tako i u zemljama EU.

Pozivamo sve sadašnje i buduće učenike naše škole, njihove roditelje i sve zainteresirane strane da se upoznaju s ovim projektom.

EuroKREM: mobilnost u Republiku Irsku

 

Ciljevi projekta

Tehnička škola Slavonski Brod želi se profilirati kao škola koja je dorasla zadatku obrazovanja stručnog kadra koji je sposoban pratiti i usvajati nova znanja i stvoriti radni kadar koji se odmah po završetku formalnog školovanja može uključiti u tržište rada i doprinijeti njegovom rastu i razvoju kako na području Republike Hrvatske tako i na europskom tržištu rada. Time se u školi stavlja naglasak na potrebu da učenici usvoje ne samo formalna znanja i da odrade potrebnu praksu, nego i da upoznaju područja rada koja obuhvaćaju znanja i vještine koje su učenici učili samo u formalnom obliku, ali nemaju priliku upoznati kroz rad na praksi, da usvoje etiku rada i da razviju poduzetnički duh u realnom radnom okruženju bez potrebe kasnijeg dodatnog ulaganja poslodavca u njihovu pripremu za zahtjeve radnog mjesta, ali i da potvrde, usavrše i usvoje nova stručna znanja i razviju samosvijest i profesionalnu sigurnost kako na području Republike Hrvatske tako i na području EU.

Partner u ovom projektu mobilnosti učenika Tehničke škole je Martello Training Ltd. koji ima već bogato iskustvo u suradnji s ostalim strukovnim školama iz Hrvatske.

Opći cilj ovog projekta je primjena i nadopuna praktičnih znanja struke stečenih kroz formalno obrazovanje u određenim prioritetnim područjima, stjecanje iskustva u radnom okruženju po europskim standardima, usvajanje radne etike i upoznavanje s novim tehnologijama (KNX) i pravcima u gospodarskom razvoju.

 Ishodi projekta

Ishodi učenja predviđena ovom mobilnosti obuhvatit će nova znanja na području pametnog korištenja i očuvanja energije, inter-modalnog prijevoza, automatizacije proizvodnje i ergonomske izgradnje, što objedinjuje sva tri sektora odabrana za ovu mobilnost. Jedno od područja u kojem će učenici imati veliki priljev novih informacija je svakako KNX tehnologija, koja je u Europi i svijetu postala nezaobilazni dio suvremenog privrednog sektora i koji je kao takav sastavni dio svih obrazovnih područja koje naša škola obrazuje.

Pozitivna iskustva učenika na stručnoj praksi bi se prenijela na razrednoj i školskoj razini i na ostale učenike čime bi se povećala motivacija učenika za učenje i usvajanje stručnih i ostalih znanja kroz formalno obrazovanje u Tehničkoj školi, a čiji bi ishod bili bolji rezultati učenika tijekom obrazovnog ciklusa te veća motiviranost za usvajanjem stručnih znanja. Krajnji rezultat je stvaranje samosvjesnih mladih ljudi koji bi bili motivirani za osobno stručno usavršavanje i njihovo ravnopravno sudjelovanje u radnom okruženju i u društvu u kojemu žive i pružanje prilike sadašnjim i budućim učenicima za kvalitetnijim strukovnim obrazovanjem.

Mobilnost u Republiku Irsku

Kao zemlja mobilnosti odabra na je Republika Irska zbog svog napretka u području gospodarstva. Mobilnost učenika u R. Irsku, Dublin, planirana je u dvama terminima i to:

  1. mobilnost – 20 učenika i dva nastavnika pratitelja – 6. 2. 2016. do 20. 2. 2016.
  2. mobilnost – 25 učenika i tri nastavnika pratitelja – 20. 2. 2016. do 5. 3. 2016.

Donesena je odluka da će na projektu mobilnosti sudjelovati 45 učenika:

– tehničar za računalstvo i tehničar za mehatroniku – ukupno 10 učenika, 4. razred

– ektrotehničar i tehničar za elektroniku – ukupno 10 učenika, 3. i 4. razred

– tehničar cestovnog prometa i tehničar za logistiku i špediciju – ukupno 15 učenika, 4. razred

– arhitektonski tehničar – ukupno 10 učenika, 3. i 4. razred.

Firme u kojima će učenici obavljati svoju praksu su predložene od strane partnera, a u vrijeme održavanja mobilnosti će biti pažljivo odabrane kako bi svojim područjem djelovanja obuhvatile prioritetna područja koje smo odabrali za ovaj projekt mobilnosti.

Učenici će tijekom stručne prakse usvojiti sljedeća znanja i kompetencije:

–  stručne kompetencije

– poslovnu i radnu etiku

– socijalne, osobne i jezične kompetencije

– poduzetništvo

 

Odabir sudionika

Odabir sudionika po prethodno objavljenim kriterijima održao se na sjednicama Razrednih vijeća te na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 21. listopada 2015. godine i kao takav je konačan.

Sudionici-projekta-mobilnosti-u-R-Irsku-1

1434008536_zastava-eu-niska-rezolucija05_1392711375_EU_flag-Erasmus+_vect_POS

Sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+ / Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

This publication  reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.