Najtraženija edukacija u Hrvatskoj

 Naučite kako iskoristiti EU fondove – postanite Voditelj ili suradnik u pripremi i provedbi EU projekata!

Tehnička škola provodi edukaciju i usavršavanje s upisom u radnu knjižicu za zanimanje VODITELJ/ICA PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA i osposobljavanja za zanimanje SURADNIK/CA NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA.

Znate li da su ukupno planirana sredstva za Hrvatsku iz EU fondova, u sedmogodišnjem razdoblju od 2014.– 2020. godine oko 13,7 milijardi eura?

Možete li odgovoriti novim zahtjevima dinamičnog tržišta rada?

Voditelj ili suradnik u pripremi i provedbi EU projekata traženo je zanimanje u javnom i u privatnom sektoru.

Tehnička škola Slavonski Brod provodi program u suradnji s vanjskim suradnicima, stručnjacima s iskustvom u pripremi, provedbi i ocjenjivanju EU projekata. Cilj edukacije je priprema što većeg broja osoba za pisanje i provedbu projekata te povlačenje financijskih sredstava iz EU fondova.

Radi se o programu usavršavanja s upisom u radnu knjižicu za zanimanje VODITELJ/ICA PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA i osposobljavanja za zanimanje SURADNIK/CA NA PRIPREMI I PROVEDBI EU PROJEKATA.

Edukacija se sastoji od spoja teoretske nastave (66 sati) i vježbi (84 sata), a metode rada se temelje na interakciji s polaznicima, radu u grupama, te praktičnom radu. Polaznici će tako tijekom dva mjeseca naučiti sve što je potrebno za pripremu, izradu i samu provedbu projekata Europske unije, a upoznat će se i s metodologijom upravljanja projektnim ciklusom. Predavanja se u trajanju od četiri sata odvijaju četiri puta tjedno, a predavači su stručnjaci koji posjeduju bogato iskustvo na pripremi, provedbi i evaluaciji EU projekata.

Kome je edukacija namijenjena?

Predstavnicima poduzeća, udruga, jedinica lokalne samouprave, nezaposlenim osobama i svima koji žele naučiti kako se pripremaju i provode projekti korak po korak i primijeniti stečeno znanje na konkretnim projektima.

Program se sastoji od 6 nastavnih cjelina :

1. Europska unija i EU fondovi

2. Uvod u metodu upravljanja projektnim ciklusom

3.  Priprema projektnog prijedloga

4. Pravila natječaja i popunjavanje prijavnog obrasca

5. Ocjenjivanje projektnih prijedloga

6. Upravljanje provedbom projekta

Nakon završetka programa polaznik dobiva Uvjerenje o usavršavanju za poslove Voditelja/ice pripreme i provedbe EU projekata, tj. Uvjerenje o osposobljavanju za poslove: Suradnika/ice na pripremi i provedbi EU projekata.

Ukupno trajanje edukacije: 150 sati (usavršavanje) odnosno 128 sati (osposobljavanje).

Uvjeti upisa: završena VŠS ili VSS (usavršavanje) / četverogodišnja srednja škola (osposobljavanje), poznavanje engleskog jezika te informatička pismenost.

Cijena programa:

–          Voditelja/ice pripreme i provedbe EU projekata 9.800,00

–          Suradnika/ice na pripremi i provedbi EU projekata 8.800,00

Predavanja: radnim danom od 17-20 h, subotom od 8-14 h

Trajanje: 2,5 mjeseca

Grupe: svibanj-srpanj, rujan-studeni.

Prijave i informacije na:

– telefon: 492-062, 411-478

Letak za program usavršavanja

Letak za program osposobljavanja