IPA Navigator (2012.)


Cilj projekta Navigator je pridonijeti unapređenju jednakih mogućnosti u pristupu obrazovanju skupinama u nepovoljnom položaju promicanjem relevantnih službi za detekciju i odgovarajući tretman djece i mladih s poremećajima u ponašanju (BD, behavioural disorders), te posebno poremećajima pažnje s hiperaktivnošću (ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

Projekt osigurava lakši i prikladniji pristup obrazovanju i socijalnu inkluziju djece i mladih s takvim problemima kroz razvoj – pojačane tehnološke i profesionalne mogućnosti obrazovnih institucija na području Brodsko-posavske županije.

Projekt će osigurati unapređenje tehničkih i prostornih kapaciteta dviju obrazovnih institucija za rad s djecom i mladima s poremećajima u ponašanju i poremećaju pažnje. Unutar prostora Tehničke škole Slavonski Brod i prostora Učiteljskog fakulteta u Osijeku, Dislocirani studij u Slavonskom Brodu, osnovat će se Centar „Navigator“ za savjetovanje i davanje informacija o pitanjima vezanim uz poremećaj ponašanja i poremećaj pažnje uključujući detekciju i rad s pogođenom djecom i mladima.

Uzimajući u obzir ukupan procijenjeni broj djece i mladih pogođenih ovim poremećajima (petina populacije), od iznimne je važnosti bolja informiranost stručnjaka u obrazovanju, roditelja i cjelokupnog stanovništva o problemu i pravovremenom rješenju. Iz tog razloga projekt predlaže razvoj i implementaciju tri obrazovna programa za određene ciljane grupe: stručno osoblje (profesori, socijalni radnici, stručnjaci koji rade u domovima za nezbrinute, pedagozi, itd.); roditelje i buduće stručnjake u obrazovanju.

Ukupno devedeset i pet (95) stručnjaka bit će uključeno u projekt. Uz njih, u projektu će aktivno sudjelovat i 75 roditelja. Takvo djelovanje doprinijet će boljem znanju i kompetencijama otkrivanja i sprječavanja BD-a i ADHD-a među ciljanom grupom.
Projektom je predviđeno ukupno 222 sata edukacija; 150 sati stručnog usavršavanja s razrađenim kurikulumom za stručnjake i 72 sata usavršavanja za roditelje i studente asistente (36 sati za roditelje i 36 sati za studente asistente).

Projektom su predviđena dva studijska posjeta u Napulj i Beč za ukupno dvadeset stručnjaka. Organizirani studijski posjeti omogućit će usavršavanje stručnjaka u metodama i tehnikama koje su procjenjene kao najkorisnije i najprimjenjivije regionalnim i lokalnim uvjetima.
Na temelju već razvijenih programa i njihove implementacije, najbolji primjeri prakse poslužiti kao osnova za razvoj i verifikaciju posebnih kurikuluma za detekciju i prevenciju BD-a i ADHD-a. Ovo je posebni induktivni pristup u kojem se kurikulum razvija zbog provjeravanja/potvrđivanja vođenih edukacija koje će se izvesti među ciljanim grupama.
Kao izravni proizvod predloženih aktivnosti razvit će se i tiskati priručnik koji će sadržavati rezultate, teorijske i praktične materijale sa održanih edukacija o problemima BD-a i ADHD-a.

 Članovi projektnog tima (asistenti na projektu):

  • Vikica Lukić, dipl. inž. elektrotehnike – voditeljica projekta
  • Zvjezdana Došlić, prof. – Tehnička škola Slavonski Brod, asistent 1
  • Ana Zovko, mag. pedagogije i filozofije – Tehnička škola Slavonski Brod, asistent 2
  • doc. dr. sc. Emina Berbić Kolar– Učiteljski fakultet Osijek, Dislocirani studij u Slavonskom Brodu, asistent 3
  • Vesna Jerković, prof. psihologije – Dječji vrtić Cekin Slavonski Brod, asistent 4
  • Darija Vučinić, dipl.soc.pedagog – Dom za djecu i mladež, asistent 5
  • Mirna Kljufas– financijski voditelj, Tehnička škola Slavonski Brod

Službeni plakat projekta
Preuzmi plakat

Nositelj projekta 

Tehnička škola Slavonski Brod


Partneri projekta 

Učiteljski fakultet Osijek
Dislocirani studij Slavonski Brod

Dječji vrtić Cekin
Slavonski Brod

Dom za djecu i mlade
Slavonski Brod