IPA Slavonica Mehatronica

 IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala
Projekt Slavonica Mehatronica se provodi u Tehničkoj školi Slavonski Brod kao
nositelj projekta  od rujna 2012. godine u trajanju od jedne godine.

To je projekt u okviru IPA programa Europske unije za Hrvatsku s ciljem
povećanja profesionalnih i tehničkih kapaciteta 7 tehničkih škola sa područja
Slavonije za učenje usmjereno na kompetencije kroz razvoj kapaciteta stručnog
osoblja i primjenu CNC tehnologije.

Projekt je predstavljen 30.10.2012.u Tehničkoj školi (kick-off meeting), 
a nakon toga su usljedile projektne aktivnosti prema planiranom vremeniku.

Prema provedenom natječaju preuređuje se prostor u Tehnološkom centru gdje će
biti smješten industrijski CNC stroj, izvode se potrebne instalacije i 
nabavlja didaktička oprema i sami stroj.
U okviru projekta Slavonica Mehatronica održane su pedagoške i stručne
edukacije nastavnika iz 7 škola umreženih ovim projektom.

Tijekom pedagoško – metodičke edukacijeu trajanju od 30 sati obrađena su dva
tematska područja:
 1. Razvoj kreativnog razmišljanja i razvoj inovativnosti
 2. Nove metode učenja i poučavanja
Edukacijom je obuhvaćeno 50 nastavnika iz naše škole i škola partnera
i seminari su organizirani u dva termina: 
1. termin je bio od 07. do 11. siječnja 2012.godine,
a 2. termin je bio od 25. 01. do 01.03.201. godine.

Svrha ove edukacije je povećanje metodičkih vještina profesora u korištenju 
novih metoda poučavanja i razvijanju kreativnosti učenika.

Tijekom edukacije nastavnici su upoznati sa nizom novih tehnika koje
omogućuju razvijanje sposobnosti suradničkog učenja  i kreativnog mišljenja
kao što su oluja ideja, grupna analiza, umne mape, šest šešira, izlet mašte,
šest univerzalnih pitanja itd.
Nastavnici su mogli naučiti i kako se izvodi projektna nastava i izrađuje 
školski projekt.
Projektna aktivnost koja se potom ostvarila je studijsko putovanje nastavnika 
na  sajam tehnike u Milanu pod nazivom „Made in steel“ koji je održan od 
03.do 05.travnja 2013. Sajam je posjetilo 20 nastavnika strojarske struke iz
7 škola koje su partneri u projektu.

Svrha posjete sajmu je bila proširivanje znanja i stjecanje uvida u nove 
tendencije u razvoju i primjeni strojeva i alata za obradu, robota, 
materijala, posebno čelika i čeličnih poluproizvoda i proizvoda u
strojarstvu, graditeljstvu, automobilskoj industriji i energetici.

Kako je jedan od ciljeva projekta i unaprjeđenje stručnih znanja nastavnika 
strojarske struke za poučavanje  orijentirano razvoju (skills oriented
training) specifičnih praktičnih vještina u strojarskoj struci,
održane su i  stručne edukacije iz 3 područja:

– CAD/CAM

– Robotika

– CNC tehnologije

Ovi stručni seminari organizirani su u trajanju od 20 sati po jednom području
i za po 20 nastavnika. Edukacije su održane na Strojarskom fakultetu u 
Slavonskom Brodu i Strojarskom laboratoriju fakulteta.

Prva edukacija je održana iz CAD/CAM u vremenu od 25. 03 do 28. 03.
za nastavnike strojarske struke iz 7 škola partnera projekta, 
edukacije iz područja robotike od 17.06. do 19.06.,a iz CNC 
tehnologije od 19. 06. do 21. 06. 2013. godine.

Nastavnici su se tijekom ovih edukacija usavršili za primjenu računalne
grafike tijekom postupka oblikovanja proizvoda te simulacija i 
vizualizacija proizvodnih procesa, proširili svoja znanja iz novih
tendencija u automatizaciji proizvodnje, razvoju i primjeni numerički
upravljanih alatnih strojeva i robota.
Jedan od rezultata projekta je i izrada 3 izvannastavna kurikuluma 
(CAD/CAM, CNC tehnologija, robotika) koji će se moći primjenjivati u okviru
dodatne nastave, za pripremu učenika za natjecanja ili sl.

Dana 10. 05. 2013. godine Agencija za istraživanje tržišta Audeo predstavila
je istraživački izvještaj na temelju anketiranja 400 gospodarskih subjekata
s područja 5 slavonskih županija o potrebama zapošljavanja tehničara za 
mehatroniku, njihovoj upoznatosti s kompetencijama tehničara za mehatroniku
te procjenama važnosti pojedinih znanja i vještina. To izvješće je rađeno s
ciljem dentificiranja budućih potreba i trendovana tržištu rada vezano za
strojarsku struku.
Vidljivost projekta je ostvarena kroz:
 • Izradu letaka i publikacija, izložbenih panoa sa
   fotografijama svih aktivnosti
 • Radio emisiju – Radio Slavonija
 • Web stranicu Projekta
 • Novinski članak o projektu

 

Projektne aktivnosti u projektu mogu se sažeto prikazati:

1. Nabava i instalacija opreme

           1.1. Nabava CNC tokarilice/glodalice i potrebne opreme

          1.2. Izvođenje potrebnih instalacija

2. Organizacija i izvođenje edukacije nastavnika struke

          2.1. CAD/ CAM

          2.2. Robotika

          2.3. CNC tehnologije

          2.4. Pedagošle edukacije: Nove metode poučavanja i
       razvoj kreativnosti

         2.5. Studijsko putovanje

3. Izrada procjene razvoja i budućnosti strojarske struke vezano uz 
potrebe i trendove na tržištu rada.

4. Razrada tri izvan nastavna kurikuluma ( CAD/CAM, Robotika i CNC
  tehnologije).

5. Vidljivost projekta.

6. Zatvaranje projekta.

 

Partneri projekta
Tehnička škola Ruđer Bošković Vinkovci

Tehnička škola Požega

Tehnička škola Županja

Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod

Strojarsko-tehnička škola Osijek

Tehnička škola Daruvar