IPA Slavonica Mehatronica

Izvješće o provedbi projekta Slavonica Mehatronica

IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala

Projekt Slavonica Mehatronica se provodi u Tehničkoj školi Slavonski Brod kao nositelj projekta  od rujna 2012. godine u trajanju od jedne godine.

To je projekt u okviru IPA programa Europske unije za Hrvatsku s ciljem povećanja profesionalnih i tehničkih kapaciteta 7 tehničkih škola sa područja Slavonije za učenje usmjereno na kompetencije kroz razvoj kapaciteta stručnog osoblja i primjenu CNC tehnologije.

Projekt je predstavljen 30.10.2012. u Tehničkoj školi (kick-off meeting), a nakon toga su usljedile projektne aktivnosti prema planiranom vremeniku.

Prema provedenom natječaju preuređuje se prostor u Tehnološkom centru gdje će biti smješten industrijski CNC stroj, izvode se potrebne instalacije i nabavlja didaktička oprema i sami stroj.

U okviru projekta Slavonica Mehatronica održane su pedagoške i stručne edukacije nastavnika iz 7 škola umreženih ovim projektom.

Tijekom pedagoško – metodičke edukacijeu trajanju od 30 sati obrađena su dva tematska područja:

 1. Razvoj kreativnog razmišljanja i razvoj inovativnosti
 2. Nove metode učenja i poučavanja

Edukacijom je obuhvaćeno 50 nastavnika iz naše škole i škola partnera i seminari su organizirani u dva termina: 1. termin je bio od 07. – 11. siječnja 2012. godine, a 2. termin je bio od 25. 01. – 01.03.201. godine.

Svrha ove edukacije je povećanje metodičkih vještina profesora u korištenju novih metoda poučavanja i razvijanju kreativnosti učenika.

Tijekom edukacije nastavnici su upoznati sa nizom novih tehnika  koje omogućuju razvijanje sposobnosti suradničkog učenja  i kreativnog mišljenja kao što su oluja ideja, grupna analiza, umne mape, šest šešira, izlet mašte, šest univerzalnih pitanja itd. Nastavnici su mogli naučiti i kako se izvodi projektna nastava i izrađuje školski projekt.

Projektna aktivnost koja se potom ostvarila je studijsko putovanje nastavnika na  sajam tehnike u Milanu pod nazivom „Made in steel“ koji je održan od 03.-05.travnja 2013. Sajam je posjetilo 20 nastavnika strojarske struke iz 7 škola koje su partneri u projektu.

Svrha posjete sajmu je bila proširivanje znanja i stjecanje uvida u nove tendencije u razvoju i primjeni strojeva i alata za obradu, robota,  materijala, posebno čelika i čeličnih poluproizvoda i proizvoda u strojarstvu, graditeljstvu, automobilskoj industriji i energetici.

Kako je jedan od ciljeva projekta i unaprjeđenje stručnih znanja nastavnika strojarske struke za poučavanje  orijentirano razvoju (skills oriented training) specifičnih praktičnih vještina u strojarskoj struci, održane su i  stručne edukacije iz 3 područja:

– CAD/ CAM

– Robotika

– CNC tehnologije

Ovi stručni seminari organizirani su u trajanju od 20 sati po jednom području i za po 20 nastavnika. Edukacije su održane na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu i Strojarskom laboratoriju fakulteta.

Prva edukacija je održana iz CAD/CAM u vremenu od 25.03 – 28.03. za nastavnike strojarske struke iz 7 škola partnera projekta,edukacije iz područja robotike od 17.06. -19.06., a iz  CNC tehnologije od 19.06 – 21.06. 2013.godine.

Nastavnici su se tijekom ovih edukacija usavršili za primjenu računalne grafike tijekom postupka oblikovanja proizvoda te simulacija i vizualizacija proizvodnih procesa, proširili svoja znanja iz novih tendencija u automatizaciji proizvodnje, razvoju i primjeni numerički upravljanih alatnih strojeva i robota.

Jedan od rezultata projekta je i izrada 3 izvannastavna kurikuluma (CAD/CAM, CNC tehnologija, robotika) koji će se moći primjenjivati u okviru dodatne nastave, za pripremu učenika za natjecanja ili sl.

10.05. 2013. godine je Agencija za istraživanje tržišta Audeo predstavila istraživački izvještaj na temelju anketiranja 400 gospodarskih subjekata s područja 5 slavonskih županija o potrebama zapošljavanja tehničara za mehatroniku, njihovoj upoznatosti sa kompetencijama tehničara za mehatroniku te  procjenama važnosti pojedinih znanja i vještina.To izvješće je rađeno s ciljem dentificiranja budućih potreba i trendovana tržištu rada vezano za strojarsku struku.

Vidljivost projekta je ostvarena kroz:

 • Izradu letaka i publikacija, izložbenih panoa sa fotografijama svih aktivnosti
 • Radio emisiju – Radio Slavonija
 • Web stranicu Projekta
 • Novinski članak o projektu

Projektne aktivnosti u projektu se mogu sažeto prikazati:

 1. Nabava i instalacija opreme

1.1. Nabava  CNC tokarilice/glodalice i potrebne opreme

1.2. Izvođenje potrebnih instalacija

 1. Organizacija i izvođenje edukacije nastavnika struke

2.1. CAD/ CAM

2.2. Robotika

2.3. CNC tehnologije

2.4. Pedagošle edukacije: Nove metode poučavanja i razvoj kreativnosti

2.5. Studijsko putovanje

 1. Izrada procjene razvoja i budućnosti strojarske struke vezano uz potrebe i

trendove na  tržištu rada

 1. Razrada tri izvan nastavna kurikuluma ( CAD/CAM, Robotika i CNC

tehnologije)

 1. Vidljivost projekta
 2. Zatvaranje projekta

 

 

Jasna Hrstić, dipl. inž.

Partneri projekta
Tehnička škola Ruđer Bošković Vinkovci

Tehnička škola Požega

Tehnička škola Županja

Industrijsko-obrtnička škola Slavonski Brod

Strojarsko-tehnička škola Osijek

Tehnička škola Daruvar