IPA SB Solarni demonstracijski centar

SAŽETAK PROJEKTA “SB Solar demonstration center”

Naziv projekta: SB Solarni demonstracijski centar

Partneri:

Tehnička škola Daruvar, Daruvar

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Slavonski Brod

Hrvatska obrtnička komora, Slavonski Brod

Ukupno ugovoreni iznos potpore (EUR):

– sredstava Europske komisije: 215.638,51 EUR

– vlastita sredstva: 48.300,92 EUR

Trajanje projekta: rujan, 2010. – rujan, 2011. godine.

Svrha projekta

Modernizacija strukovnog obrazovnog sustava predstavlja strateški prioritet više obrazovnih hrvatskih institucija budući da to vodi ka osiguranju boljih kompetencija za one koji su uključeni u strukovno obrazovanje. Modernizacija obrazovnog strukovnog sustava ne predstavlja samo modernizaciju u smislu uvođenja novih tehnoloških aplikacija već se odnosi i na razvoj novih kurikuluma koji su više u skladu sa zahtjevima tržišta rada. Tržište rada je općenito usmjereno ekonomskim uvjetima i njegovim razvojem tako da strukovno obrazovanje mora kontinuirano raditi na usavršavanju obrazovnih programa kako bi se osigurale adekvatne kompetencije tržišta rada. Ipak, trend ekonomskog razvoja temelji se na novim tehnologijama što razvoj novih kurikuluma koji prate taj trend čini još važnijim.

Specifični ciljevi projekta

Projektom će se osigurati unapređivanje tehničkih, materijalnih i profesionalnih uvjeta u Tehničkoj školi Slavonski Brod, kao i Tehničkoj školi Darvuvar, kroz razvoj i implementaciju novih kurikuluma (Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom) te kroz razvoj Solarnog demonstracijskog centra.

Ciljne skupine projekta su 35 profesora iz Tehničke škole Slavonski Brod (25) i Tehničke škole Daruvar (10).

Krajnji korisnici su učenici Tehničke škole Slavonski Brod, učenici 3. i 4. razreda (180). Učenici drugih tehničkih škola Slavonske regije. Nezaposlene osobe tehničke izobrazbe s područja Brodsko-posavske županije (14.902).

Glavne skupine aktivnosti:

 1. razvijanje novog kurikuluma Upravljanje solarnim sustavom
 2. opremanje Solarnog demonstracijskog centra
 3. organizacija treninga za profesore

3.1. upravljanje solarnim sustavom

3.2. nove metode i tehnike poučavanja i učenja

3.3.organiziranje studijskih putovanja

 1. aktivnosti vidljivosti
 2. upravljanje projektom

Rezultati:

 1. razvijen novi izborni predmetni kurikulum Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom
 2. razvijen novi program za obrazovanje odraslih – Upravljanje solarnim sustavima i LED rasvjetom
 3. nove tehnike i metode poučavanja uključene u novi kurikulum
 4. razvijeni  materijalni i tehnički uvjeti za prijenos znanja (Solarni demonstracijski centar)

4.1. fotonaponska centrala 10kW – “SB SOLAR TŠ”

4.2. praktikum za laboratorijske vježbe

4.3. videokonferencijski sustav

4.4. solarni rasvjetni  stup

4.5. solarni info pano

 1. 35 profesora prošlo obuku za nove tehnike i metode poučavanja
 2. 25 profesora prošlo obuku za provedbu novog kurikuluma
 3. 50 sudionika (nositelji, partneri i suradnici u projektu) stručno se usavršavalo na studijskim putovanjima
  1. ožujak 2011. – Solarna akademija SMA Kassel, FN centrala Lieberose
  2. svibanj 2011. – Tvrornica FN modula Solvis, Varaždin
  3. lipanj 2011. – Međunarodni sajam solarne tehnologije INTERSOLAR 2011, Munchen
  4. lipanj 2011. – Posjet Hrvatskoj stručnoj udruzi za solarnu energiju, HSUSE, Zagreb
  5. lipanj/srpanj 20011. – Posjet Freiburgu, „zelenom“ gradu
 4. uspostavljena suradnja s partnerima za provedbu novog kurikuluma

Uloga partnera (partnerskih institucija) u provedbi projekta:

Tehnička škola Daruvar – sudjelovanje u provedbi projektnih aktivnosti i promocija projekta, novog kurikuluma i Solarnog demonstracijskog centra;

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Slavonski Brod – promocija novog kurikuluma među nezaposlenim, prosljeđivanje potencijalnih korisnika novog programa za obrazovanje odraslih (upravljanje solarnim sustavima);

Hrvatska obrtnička komora, Slavonski Brod – promocija novog kurikuluma među svojim članovima; prosljeđivanje potencijalnih korisnika novog obrazovnog programa.

[rev_slider_vc alias=”ipa_solar”]
Više informacija o projektu
www.ipa-sb-solar.hr

Vikica Lukić, dipl.inž,

asistent projekta SB Solar

Službeni letak projekta
Preuzmi letak