Školski preventivni program


 Voditeljica: Matea Ćorluka, pedagoginja

Suvremeno doba donosi sa sobom sve veći problem ovisnosti o različitim sredstvima (duhan, alkohol, klađenje, igre na sreću, društvene mreže i sl.) što je popraćeno različitim oblicima asocijalnog ponašanja. Činjenica da je broj ovisnika u porastu, naročito među mlađom generacijom, postavlja nam zadatak pravodobnog interveniranja odnosno osmišljavanja i provođenja Preventivnog programa zloupotrebe sredstava ovisnosti i prevencije nasilja (ŠPP).

Potrebe:

 •  Poučavanje učenika općim životnim vještinama s naglaskom na sprječavanju rizičnih oblika ponašanja i donošenje odluka, rješavanje problema, kritičko mišljenje, samopotvrđivanje, otpornost prema pritisku skupine, vještina komuniciranja, nošenje sa stresom, anksioznošću…
 •  Svestrano jačanje osobnosti mladih, stalno upoznavanje sa tekućom problematikom te upozoravanje na loše strane života uz kvalitetno promicanje ljudskih vrijednosti.
 • Poticanje ponašanja nastavnika i roditelja koji će pomoći moralnom razvoju učenika i jačanju učenikove otpornosti na negativne utjecaje: pokazivanje ljubavi i poštovanja, pružanje zaštite i podrške, pravedno ponašanje, pružanje uzora dobrog ponašanja, postavljanje jasnih mjerila dobra i zla, dosljednost u ponašanju.
 • Razvijanje socijalnih vještina: prevencija nepoželjnih oblika ponašanja, poboljšanje komunikacije učenik-učenik, učenik-roditelj, učenik-nastavnik, roditelj-nastavnik.
 • Poboljšanje kvalitete života u školi stvaranjem pozitivne školske klime.
 • Pomoć učenicima u organiziranju slobodnog vremena kroz različite športske aktivnosti, kreativne radionice, izlete, izvannastavne aktivnosti i slično.
 • Povećanje suradnje roditelja i škole, pomoć roditeljima prenošenjem stručnih znanja.

 

CILJEVI ŠKOLSKOG PREVENTIVNOG PROGRAMA

 

Ovakav program ima cilj:

 • razvijati samopoštovanje i socijalne vještine kod učenika
 • poboljšati kvalitetu života učenika i razinu znanja kod njih i njihovih roditelja o štetnosti raznih oblika ovisnosti
 • omogućiti optimalan i zdrav razvoj osobnosti učenika primjeren njegovoj dobi i razvojnim mogućnostima
 • spriječiti pojavu poremećaja u ponašanju, uključivši i pojavu ovisnosti u kasnijim fazama života