Sportasi protiv ovisnosti

Školski preventivni program

Škola je izradila Školski preventivni program u kojem je detaljno opisala ciljeve, zadaće, ustroj, nositelje, smjernice ŠPP-a, sadržaje, metode i oblike rada, uvjete za izvođenje ovog programa. Aktivnosti ŠPP-a su vrlo raznolike i uključuju prevenciju ovisnosti i prevenciju nasilja u školi.

Škola kao okružje (milje)

Tehnička škola svojom uključenošću u projekt “Kvalitetne škole – škole bez prisile” stvara poticaje i afirmirajuću atmosferu učenicima, nastavnicima i roditeljima osvještavajući potrebu vlastite odgovornosti za odabire koje činimo.

Afirmacija karijere uspješnog roditeljstva

Suradnja s roditeljima opisana je u točki VIII a) i u ŠPP-u, kao i radu Vijeća roditelja. Treba naglasiti da svi sastanci, tribine, radionice, izložbe, letci služe u svrhu edukacije roditelja za odgovorno roditeljstvo i uspostavljanje partnerskog odnosa .

Specifični obrazovni sadržaji o ovisnostima

Detaljan plan i program  ŠPP-a je  u sljedećem popisu :

 

Slobodne aktivnosti, Izvanškolske aktivnosti, športske aktivnosti

Učenici Tehničke škole imaju ponuđeno 11 izvannastavnih aktivnosti, uključujući i školski športski klub sa 4 športske discipline, 8 vrsta dodatne nastave koje nude razvoj brojnih drugih interesa i sposobnosti. Kreću se od društveno – umjetničkih do informatičkih, rekreativnih obrazovnih sadržaja. Od listopada kreće program izvannastavnih aktivnosti, 2 večernja termina za sportske aktivnosti u dvorani, a za ostale po dogovoru s voditeljem.

Učenje životnih vještina

Svi razrednici programiraju sat razrednika s prijedlozima učenika i timski u suradnji s ostalim razrednicima istog razreda i pedagogom škole. Dobar dio tema obrađuje se u obliku radionica, diskusija, timskog rada. Uče se socijalne vještine rješavanja problema komuniciranja. Učimo ih pomaganju, suradnji, solidarnosti, timskom rješavanju problema u ostvarivanju uspjeha za sve. U tome sudjeluje ravnateljica , pedagog, knjižničar uz razrednika, po programima “Teorije izbora” i brojnih radionica umnoženih za razrednike.

Diskretni personalni zaštitni postupci

Briga i prilagođeni postupak za svakog učenika provodi se kroz pedagoški rad razrednika, individualni razgovor s pedagogom i savjetovanje s ravnateljicom. Poslije 1. polugodišta roditelje učenika s izrazitim neuspjehom u nastavi savjetujemo, upućujemo i usmjeravamo.

Prevencija nasilja

Aktivnosti s učenicima

a) Mreža vršnjačke pomoći – učenici pomagači pomažu manje uspješnim učenicima u postizanju boljih rezultata

b)Pedagoške radionice na satu razrednog odjela za razvijene socijalnih

vještina, napose u 1. i 2. razredu u realizaciji razrednika, ravnateljice, pedagoga – rad u malim grupama, tj. po pola razrednog odjela na teme : Nenasilno rješavanje problema, Strah od škole,  Nasilje u vezama i Razvoj samostalnosti, Kako učiti

c) U redovnoj nastavi predmeta – vjeronauk, etika, poslovno komuniciranje i hrvatskog jezika

d) Humanitarna akcija u Adventu (prosinac) i podjela priloga za soc.ugrožene

e) Predavanje: Kvalitetna komunikacija u svim 1. razredima

f) Komunikacijska igra – Tajni prijatelj među učenicima razreda i među odjelima 3. razreda

g) Financijska nagrada za učenike koji su postigli izvrsne rezultate na državnim i

međunarodnim natjecanjima

h) Humanitarni projekt „Kumstvo djeci Afrike – Benina“

i) Učenici oslobođeni mature – uručivanje nagrade i pohvala na svečanosti predstavljanja maturanata (svibanj )

j) Najuspješnije učenike šaljemo na usavršavanja znanja, edukacije za učenike u suradnji s udrugama i na nagradne izlete (Lonjsko Polje).

k) U listu «Tehničar»  predstavljanje najuspješnijih učenika

l) Najuspješnije sportaše, ekipe – informiranje na plakatu, panoima i radio-postaji

m) Najbolje uratke učenici će predstaviti na različitim izložbama grada, županiji i stručnom usavršavanju nastavnika

n) Izvannastavne aktivnosti učenika –  (11 grupa)

Aktivnosti s roditeljima

a) Roditeljske sastanke s predavanjima i radionicama, anketama. Npr. Epidemija popustljivog odgoja, Granice odgajanja, Samopouzdanje tinejdžera-rješavanje problema, Pedagoška radionica «Imamo li izbora», Internet i dijete, Stilovi roditeljstva, Umijeće komunikacije, Međuvršnjačko nasilje, Zdravstveni odgoj, Poremećaji u ponašanju i ADHD

b) Individualni savjetodavni razgovori

c) Vijeće roditelja – predavanje i radionica

d) Informiranje o prometnim prekršajima mladih

e) Informativni kutak za roditelje

f) Predstavljanje rezultata ankete Nasilje među vršnjacima.

Aktivnosti s nastavnicima

a)        Timsko planiranje razrednih projekata – sastanak s razrednicima

b) Predavanje : Izvješće o aktivnostima ŠPP-a

c)        Savjetodavni individualni rad i skupni (stručni aktiv)

d) Ciklus pedagoških radionica 

e) Nagrađivanje najuspješnijih za postignute rezultate na državnim i

međudržavnim natjecanjima

f) Predlaganje za nagrade županije, Grada, Ministrovo priznanje

Zdravstveni odgoj

Kurikulum zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama ne mijenja program niti udžbenike navedenih predmeta nego se očekuju nove metode poučavanja usmjerene na stjecanje vještina i primijenjenog znanja.

Dodatni sadržaji kurikuluma zdravstvenog odgoja bit će integrirani u sat razredne zajednice, do 12 sati u nastavnoj godini, kroz četiri modula:

  • ”Živjeti zdravo”,
  • ”Prevencija ovisnosti”,
  • ”Prevencija nasilničkog ponašanja”
  • ”Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje”.

Učenici Teničke škole tako će učiti kako se zdravo hraniti, koliko je tjelesna aktivnost važna za zdravlje, ali i o alkoholu i mladim vozačima te internet nasilju, koje postaje sve veći problem u društvu. To je ujedno i zadaća programa zdravstvenog odgoja.

Dodatni sadržaji, integrirani u sate razredne zajednice obrađivat će se u školi ovisno o dobi, interesima i potrebama djece i mladih i izazovima s kojima se susreću. O vremenu kada će se obrađivati dodatni sadržaji odlučuju razrednici u suradnji sa stručnim suradnicima i ravnateljima škola. Od šk. 2013./2014. godine za sve razrednike pripremljen je Priručnik za nastavnike i stručne suradnike u srednjoj školi – Zdravstveni odgoj od strane MZOS po kojemu će razrednici planirati teme SRO i za ovu školsku godinu.

Tehnička škola nastavlja suradnju u projektu „ZDRAV ZA 5“ Ministarstva zdravlja i Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

U sklopu istog projekta za učenike 1. i 2. razreda naše škole priređene su aktivnosti u obliku predavanja i radionica koje će provoditi djelatnici Zavoda za javno zdravstvo i djelatnici Policijske uprave

Pedagoginja škole predložila je razrednicima sljedeće teme:

1. Zdravi stilovi života

2. Zdrava prehrana

3. Ravnopravnost spolova

4. Zdravstveni odgoj i higijena

5. Vrste droga i prevencija ovisnosti

6. Što je nasilje te koje vrste nasilja razlikujemo

7. Nenasilna komunikacija

8. Međuvršnjačko nasilje; vrste, učestalost, kome se obratiti?

U cilju što kvalitetnije pripreme za planiranje i provedbu kurikuluma zdravstvenog odgoja nastavnici će pratiti stranice Agencija za odgoj i obrazovanje koja će redovito objavljivati materijale i informacije vezane za pripremu i provedbu aktivnosti i sadržaje zdravstvenog odgoja.

Mjesec borbe protiv ovisnosti Borba protiv ovisnosti Sportasi protiv ovisnosti Aktivnosti borbe protiv ovisnosti