Školski preventivni program


 Voditeljica: Mirjana Matanović, pedagoginja

PROCJENA STANJA I POTREBA: Suvremeno doba donosi sa sobom sve veći problem ovisnosti o različitim sredstvima (duhan, alkohol, klađenje, igre na sreću, društvene mreže i sl.) što je popraćeno različitim oblicima asocijalnog ponašanja. Činjenica da je broj ovisnika u porastu, naročito među mlađom generacijom, postavlja nam zadatak pravodobnog interveniranja odnosno osmišljavanja i provođenja Preventivnog programa zloupotrebe sredstava ovisnosti i prevencije nasilja (ŠPP). Poučavanje učenika općim životnim vještinama s naglaskom na sprječavanju rizičnih oblika ponašanja i donošenje odluka, rješavanje problema, kritičko mišljenje, samopotvrđivanje, otpornost prema pritisku skupine, vještina komuniciranja, nošenje sa stresom, anksioznošću…) Svestrano jačanje osobnosti mladih, stalno upoznavanje sa tekućom problematikom te upozoravanje na loše strane života uz kvalitetno promicanje ljudskih vrijednosti.  

 •  Edukacija nastavnika, roditelja i učenika za provođenje programa.
 • Poticanje ponašanja nastavnika i roditelja koji će pomoći moralnom
  razvoju učenika i jačanju učenikove otpornosti na negativne utjecaje:
  pokazivanje ljubavi i poštovanja, pružanje zaštite i podrške,
  pravedno ponašanje, pružanje uzora dobrog ponašanja, postavljanje
  jasnih mjerila dobra i zla, dosljednost u ponašanju.
 •  Razvijanje socijalnih vještina: prevencija nepoželjnih oblika ponašanja,
   poboljšanje komunikacije učenik-učenik, učenik-roditelj, učenik-nastavnik,
   roditelj-nastavnik.
 • Poboljšanje kvalitete života u školi stvaranjem pozitivne školske klime.
 • Pomoć učenicima u organiziranju slobodnog vremena kroz različite športske
  aktivnosti, kreativne radionice, izlete, izvannastavne aktivnosti i slično.  
 • Povećanje suradnje roditelja i škole, pomoć roditeljima prenošenjem
   stručnih znanja.