Primjeri dobre prakse: slaganje tereta u CargoWiz aplikaciji

Dana 9. ožujka 2022. učenici B grupe 3. G razrednoga odjela, pod nastavnim satom iz predmeta Praktična nastava, rješavali su vježbu slaganja tereta na europaletu, u zadanu vrstu poluprikolice tegljača ili u zadanu vrstu kontejnera u računalnom programu CargoWiz.

U sklopu vježbe učenici su izračunavali načine koji se koriste za dobivanje maksimalnog broja proizvoda koji se može smjestiti na europaletu, izračunavali su u koliko će se redova proizvodi slagati na europaletu, izračunavali su maksimalan broj proizvoda koji se može složiti na europaletu, grafički su prikazivali slaganje maksimalnog broja proizvoda na europaletu u programu CargoWiz, izračunavali su načine koji se koriste za dobivanje maksimalnog broja europaleta koji se može smjestiti u određenu vrstu poluprikolice tegljača ili određenu vrstu kontejnera, izračunavali su maksimalan broj proizvoda koji se može složiti u određenu vrstu poluprikolice tegljača ili određenu vrstu kontejnera te su grafički prikazivali slaganje maksimalnog broja europaleta u određenu vrstu poluprikolice tegljača ili određenu vrstu kontejnera u računalnom programu CargoWiz.

Najbolje rezultate u rješavanju vježbe ostvarili su učenici Martinović Samanta i Šulentić Filip koji su vježbu riješili potpuno ispravno.

Radove Filipa i Samante možete pogledati u prilogu.