Školski list Tehničar

  • Za izdavača

    Mirjana Onukijević, prof.

  • Odgovorna urednica

    Vjeka Skutari, prof.

  • Grafička priprema

    Članovi Novinarske družine Tehničar.

Tehničar 2015./2016: Školski list Tehničar_br.19