Slavonija 2012.

Zahvaljujući ostvarenom kontaktu između Industrijsko – obrtničke škole, Slavonski Brod i Hrvatskog gospodarskog saveza u Frankfurtu na Majni stvoren je temelj za ovaj projekt. Kao nositelji projekta ponudili smo suradnju Tehničkoj školi Slavonski Brod s kojom imamo dobre odnose i još bolja iskustva u zajedničkim projektima. Partnersrtvo je također ponuđeno Zajednici tehničke kulture Slavonski Brod, Brodsko- posavskoj županiji (Odjel za obrazovanje, sport i kulturu), Obrtničkoj komori Slavonski Brod i Hrvatskoj gospodarskoj komori- Županijskoj komori Slavonski Brod.

Iz Industrijsko – obrtničke škole sudjelovat će 14 ljudi različitih kvalifikacija, iz Tehničke škole sudjelovat će 2 ljudi različitih kvalifikacija, iz Zajednice tehniče kulture Slavonski Brod 1 osoba i iz Brodsko- posavske županije 1 osoba, iz Obrtničke komore Slavonski Brod 1 osoba i iz Hrvatske gospodarske komore- Županijska komora Slavonski Brod 1 osoba.

Cilj nam je uključiti što više ljudi na raznim pozicijama/razinama vlasti, školstva i udruga pa tako imamo više partnera, a i na taj način omogućit ćemo bolje širenje rezultata, primjenu novih metoda na raličitim nivoima…

Projekt se odnosi na upoznavanje novih metoda rada u strukovnom obrazovanju. Škole i obrazovni sustav unatrag nekoliko godina podložni su promjenama i ova mobilnost pomogla bi u što boljem prihvaćanju tih promjena i prilagođavanju našeg sustava europskom.

Promjene koje je nužno provesti nemoguće je ostvariti bez aktivnog sudjelovanja kako nastavnog tako i nenastavnog osoblja. Kroz iskustvo mobilnosti steći će se iskustvo na temelju kojeg se može preispitati dosadašnji rad, te postojeća znanja i vještine prilagoditi novim potrebama i uvjetima rada. Naglasak mobilnosti je stavljen na oblike i metode rada  obrazovnog sustava u Njemačkoj, a realizirati će se kroz posjete školama i strukovnim obrazovnim centrima, kao i tvrtkama koje su u vezi s obnovljivim izvorima energije. Sudionici mobilnosti će prepoznati i usporediti nove načine i metode rada, te će primjenom stečenih znanja/ spoznaja izravno utjecati na poboljšanje kvalitete škole.

Specifični ciljevi:

– primjeniti inovativne metode rada

– promatrati i analizirati obrazovni sustav zemlje domaćina

– preispitati dosadašnji rad

– preispitati na koji način se može poboljšati povezanost i bolja usklađenost s drugim obrazovnim institucijama

– proširenje socijalnih i jezičnih kompetencija sudionika mobilnosti.

Očekivani rezultati :

– razmjeniti znanja i iskustva s novom radnom okolinom

– kritički prosuđivati profesionalno iskustvo u stranoj radnoj okolini

– razviti osjećaj europskog građanstva

– povećati jezične i socijalne kompetencije

– povećati suradnju sudionika i tolerancija na različitost

– razviti kvalitetniju suradnju sa drugim kulturnim i obrazovnim ustanovama

– aktivno sudjelovanje sudionika na razvoju i primjeni novih metoda rada.

 

 

 

 

Voditelj projekta:

Stanislav Klouda, dipl. ing. elektrotehnike