Radionice i predavanja

Školska knjižnica pruža pomoć pri učenju, nudi knjige i ostalu građu koja omogućava svim članovima školske knjižnice razviti kritičko mišljenje i postati stvarnim korisnicima obavijesti, u svim oblicima i putem svih medija.

IFLA-in i UNESCO-ov Manifest za školske knjižnice (1999.)

Školska knjižnica Tehničke škole, u sklopu neposredno odgojno-obrazovnog rada, kroz radionice i predavanja, učenike potiče na stjecanje vještina za cjeloživotno učenje razvijanjem sposobnosti kritičkoga mišljenja te međusobnog uvažavanja i tolerancije.

Sadržaj predavanja i radionica usmjeren je na područje KIOO (Knjižnično-informacijski odgoj i obrazovanje), KIMOO (Knjižnično-informacijski i medijski odgoj i obrazovanje) te GOO (Građanski odgoj i obrazovanje).


Prava korištenja: Sva predavanja su u otvorenom pristupu.